LOGO FINAL

Το λογότυπο του Συλλόγου είναι το δέντρο που συμβολίζει την ζωή. Η ποικιλία των φύλλων και των καρπών στα κλαδιά τονίζει τη μοναδικότητα των ατόμων στην κοινωνία γενικότερα. Οι ρίζες συμβολίζουν ότι η καταγωγή όλων των ανθρώπων είναι κοινή και αποτελούμαστε όλοι από τα ίδια στοιχεία. Είναι ένα θαύμα της φύσης ο αιώνιος αυτός κύκλος δημιουργίας που ξεκινά από τα σπλάχνα της γης μέχρι που πάνω στα κλαδιά θα ενσαρκωθούν οι καρποί οι οποίοι είναι και μοναδικοί μεταξύ τους.

«αξίΖΩ» (Αξία + Ζω)

Το λογοπαίγνιο συμβολίζει την αξιοπρέπεια  και την σημαντικότητα των ατόμων ΑμεΑ, καθώς επίσης και το σεβασμό που αξίζουν από εμάς. Επίσης, δίνεται έμφαση και στα ίσα δικαιώματα που έχουν όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι στον κόσμο.

A+ A A-

Ανακοινώσεις

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 39/5-5-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ανέγερση κτιρίου δραστηριοτήτων διημέρευσης - κέντρου αποθεραπείας αποκατάστασης, διημέρευσης ημερήσιας φροντίδας γ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 39/5-5-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«Ανέγερση κτιρίου δραστηριοτήτων διημέρευσης - κέντρου
αποθεραπείας αποκατάστασης, διημέρευσης ημερήσιας φροντίδας για άτομα με
νοητική υστέρηση»

Εκ της Διευθύνσεως του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α.μεΑ. ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ «ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ», ανακοινώνεται η παράταση μέχρι την 11η Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00, της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στη με αριθ. πρωτ. 39/5-5-2022 πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Ανέγερση κτιρίου δραστηριοτήτων διημέρευσης – κέντρου αποθεραπείας αποκατάστασης, διημέρευσης ημερήσιας φροντίδας για άτομα με νοητική υστέρηση», συνολικού προϋπολογισμού τετρακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων και εννιακοσίων τριάντα ενός ευρώ (414.931,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η ως άνω καταληκτική ημερομηνία παρατείνεται, κατόπιν αποφάσεως της Διοικήσεως με αριθ. 13/10-6-2022, χωρίς τροποποίηση των λοιπών όρων της προσκλήσεως, προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι να ολοκληρώσουν και να υποβάλουν τις προσφορές τους εγκαίρως, μετά τη δημοσίευση και του αναλυτικού προϋπολογισμού του έργου.

Για τον προϋπολογισμό πατήστε εδώ.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

             

LOGO FINAL

Κομοτηνή 14 Ιουνίου 2022

Αριθ. Πρωτ. – 52–


  

 

 

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΥΦΑΝΤΩΝ 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΤΗΛ.& FAX: 25310-33114

www.syd.gr

email: info@syd.gr

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

   Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού της πράξης «Παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε άτομα με νοητική υστέρηση στο Κέντρο Αποθεραπείας- Αποκατάστασης Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ¨αξίΖΩ¨» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη», Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή - ΕΚΤ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5037461, ανακοινώνει τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ωφελούμενου.

  

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Α/Α

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

1

48Α / 27-05-2022

82

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΙΒΕΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

 

 

 

ESPA

EYRV    Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Eκδήλωση βράβευσης των σχολείων του Δήμου Κομοτηνής

281587445 2073165166187964 7526296375129440643 n

📣 Χθες στην Τσανάκλειο Σχολή έλαβε χώρα η εκδήλωση βράβευσης των σχολείων του Δήμου Κομοτηνής, για τη συμμετοχή τους στον Σχολικό Μαραθώνιο Ανακύκλωσης❗️
♻️Με μεγάλη μας χαρά λάβαμε κι εμείς τον έπαινο συμμετοχής μας και δοκιμάσαμε τις ικανότητες μας στα εκπαιδευτικά επιδαπέδια παιχνίδια που τοποθετήθηκαν στο προαύλιο χώρο.
♻️Σκοπός της δράσης «Πάμε Ανακύκλωση», είναι να μάθουμε μικρή και μεγάλοι τη σπουδαιότητα της ανακύκλωσης. «Πάμε Ανακύκλωση» λοιπόν και την επόμενη χρονιά ακόμα καλύτερα❗️
#αξΙΖΩ #followgreen Followgreen
Για περισσότερες φωτογραφίες πατήστε εδώ.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

LOGOGΚομοτηνή 31 Μαΐου 2022

Αριθ. Πρωτ. – 47 –


  

 

 

 

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΥΦΑΝΤΩΝ 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΤΗΛ.& FAX: 25310-33114

www.syd.gr

email: info@syd.gr

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

   Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού της πράξης «Παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε άτομα με νοητική υστέρηση στο Κέντρο Αποθεραπείας- Αποκατάστασης Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ¨αξίΖΩ¨» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη», Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή - ΕΚΤ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5037461, ανακοινώνει τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ωφελούμενου.

   Ο ωφελούμενος είναι δυνατόν να ασκήσει ένσταση κατά του εν λόγω πίνακα εντός δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίηση του (ή μέχρι Δευτέρα 14/6/2022 και ώρα 12:00 μ.μ. ), στα γραφεία του Συλλόγου Μέριμνας Α.μεΑ. Νοητικής Υστέρησης Ν.Ροδόπης « Άγιοι Θεόδωροι», Αγρόκτημα Υφαντών (6ο χλμ Κομοτηνής Ιάσμου), Κομοτηνή 69100. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας και τη διαδικασία αξιολόγησης τυχόν ενστάσεων, θα αναρτηθεί ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης των ωφελουμένων στις 14/6/2022 στην ιστοσελίδα του φορέα www.syd.gr.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Α/Α

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

1

48Α / 27-05-2022

82

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΙΒΕΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

 

EYRVΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςESPA

Εκδήλωση στα πλαίσια της 22ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ποδοσφαίρου των Special Olympics Hellas

281848725 2073093829528431 7656192793414561900 n min

⚽️Στα πλαίσια της 22ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ποδοσφαίρου των Special Olympics Hellas 20-29 Μαΐου 2022, ο Σύλλογος Μέριμνας ΑμεΑ Νοητικής Υστέρησης Ν. Ροδόπης Άγιοι Θεόδωροι, διοργάνωσε έναν φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα 5χ5 με τη συμμετοχή των αθλητών των Special Olympics Hellas και των φοιτητών του τμήματος της προσαρμοσμένης φυσικής αγωγής του ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής.
Ευχαριστούμε θερμά την Ακαδημία ΘΡΑΚΕΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ για την φιλοξενία του αγώνα καθώς και τους φοιτητές του τμήματος ΤΕΦΑΑ για την εθελοντική τους προσφορά στην διοργάνωση του αγώνα.
Special Olympics Hellas
#specialolympics
#SOHellas
#StartAteamSOH
#SNF

Για περισσότερες φωτογραφίες πατήστε εδώ.

Υποκατηγορίες

Find us on Facebook