LOGO FINAL

Το λογότυπο του Συλλόγου είναι το δέντρο που συμβολίζει την ζωή. Η ποικιλία των φύλλων και των καρπών στα κλαδιά τονίζει τη μοναδικότητα των ατόμων στην κοινωνία γενικότερα. Οι ρίζες συμβολίζουν ότι η καταγωγή όλων των ανθρώπων είναι κοινή και αποτελούμαστε όλοι από τα ίδια στοιχεία. Είναι ένα θαύμα της φύσης ο αιώνιος αυτός κύκλος δημιουργίας που ξεκινά από τα σπλάχνα της γης μέχρι που πάνω στα κλαδιά θα ενσαρκωθούν οι καρποί οι οποίοι είναι και μοναδικοί μεταξύ τους.

«αξίΖΩ» (Αξία + Ζω)

Το λογοπαίγνιο συμβολίζει την αξιοπρέπεια  και την σημαντικότητα των ατόμων ΑμεΑ, καθώς επίσης και το σεβασμό που αξίζουν από εμάς. Επίσης, δίνεται έμφαση και στα ίσα δικαιώματα που έχουν όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι στον κόσμο.

A+ A A-

Κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία (Κ.Δ.Η.Φ.) είναι η δομή στην οποία αναπτύσσονται με δημιουργικό και εποικοδομητικό τρόπο ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δράσεις του εκάστοτε φορέα. Στόχοι του Κ.Δ.Η.Φ. είναι η παροχή υπηρεσιών, όπως η μεταφορά ωφελουμένων, η διαμονή και διατροφή αυτών, το εξατομικευμένο πρόγραμμα ωφελούμενων (εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχοθεραπεία κ.α.), οι δράσεις δημιουργικής απασχόλησης - ψυχαγωγίας, λοιπές υπηρεσίες (εκπαίδευση σε θέματα αυτοεξυπηρέτησης κ.α.).

Σε αυτό σχηματίζονται ομάδες εργασίας, όπως η ομάδα αυτόνομης διαβίωσης και αυτοεξυπηρέτησης, η ομάδα γυμναστηρίου, άσκησης και αναψυχής, η ομάδα ψυχοκινητικής, η ομάδα εργοθεραπείας, η ομάδα δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας, η ομάδα κηπουρικής, γεωπονίας και πρασίνου, η ομάδα εκμάθησης, η ομάδα λογοθεραπείας, η ομάδα αγωγής υγείας και κυκλοφοριακής αγωγής, η ομάδα μουσικοθεραπείας και θεατρικού παιχνιδιού.

Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) είναι το σύνολο των χώρων που διατίθενται για την μόνιμη διαβίωση - κατοικία του ατόμου με νοητική υστέρηση με την κατάλληλα οργανωμένη υποστήριξη. Η Υποστηριζόμενη Διαβίωση εξυπηρετεί το πρωταρχικό δικαίωμα για ανεξάρτητη διαβίωση κάθε ατόμου και στοχεύει, παράλληλα, στην ανάπτυξη και διατήρηση στο μέγιστο βαθμό των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των κατοίκων, έτσι ώστε να διαβιούν όσο το δυνατό πιο αυτόνομα και ενεργά στο φυσικό περιβάλλον της κοινωνίας και σε χώρο διαφορετικό από τον χώρο της τυχόν εργασίας τους. Παρέχονται οργανωμένα όλες οι απαραίτητες υπηρεσίες υποστήριξης για ανεξάρτητη διαβίωση των φιλοξενούμενών τους, όπως υγιεινή, ασφαλή άνετη διαμονή, σίτιση, συνεχή ιατρική φροντίδα, μέριμνα για ασφαλή μετάβαση και επιστροφή από το χώρο εργασίας τους κτλ. Οι σκοποί λειτουργίας της Σ.Υ.Δ. προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των διαβιούντων και καθορίζονται από το γενικό πλαίσιο των προβλημάτων και των αναγκών τους.

Σκοποί είναι:

 1. η υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων,
 2. η προαγωγή της αυτονομίας και της ικανότητας αυτοεξυπηρέτησης μέσω της βελτίωσης της λειτουργικότητας των ικανοτήτων τους,
 3. η βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων τους και η καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος, 
 4. η ενθάρρυνση της κοινωνικής τους συμμετοχής και της συμμετοχής τους σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου στην κοινότητα
 5. ,
 6. η διασφάλιση της ποιότητας της ζωής των ενοίκων με γνώμονα τις ανάγκες και τις επιθυμίες των ατόμων,
 7. η αποφυγή του ιδρυματισμού,
 8. η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας,
 9. η εξασφάλιση του πρωταρχικού δικαιώματος των Α.μεΑ. για ανεξάρτητη διαβίωση, ψυχοκοινωνική αποκατάσταση, ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μπορούν να διαβιούν όσο το δυνατό πιο αυτόνομα και ενεργά στο φυσικό περιβάλλον της κατοικίας τους πουπρέπει να είναι διαφορετικός από τον χώρο της απασχόλησης - εργασίας τους,
 10. η μείωση του στίγματος και των διακρίσεων και η παροχή υποστήριξης για την κοινωνική ένταξη τους

Ο θεσμός της διαβίωσης των ατόμων με Ν.Υ. ή και πολλαπλές αναπηρίες σε κατοικίες των Σ.Υ.Δ βασίζεται: α) στο πρωταρχικό δικαίωμα κάθε ατόμου για αξιοπρεπή υποστηριζόμενη διαβίωση που θα του δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, ώστε να διαβιώνει στο μέτρο του εφικτού πιο αυτόνομα και ενεργά στο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον και β) στην υποχρέωση της Πολιτείας να εξασφαλίζει αυτή τη δυνατότητα στα άτομα με Ν.Υ.

Από αυτή την άποψη, η κατοικία δε θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως προσωρινή παροχή καταλύματος ή να παρέχεται με ορισμένη διάρκεια χρόνου, όπως συμβαίνει στα διάφορα προγράμματα, αλλά ως κοινωνικό δικαίωμα που πηγάζει από τη θεμελιώδη ανθρώπινη ανάγκη, της οποίας η ικανοποίηση αποτελεί συστατικό στοιχείο της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης των ατόμων.

Εν κατακλείδι, οι στόχοι της λειτουργίας του Κ.Δ.Η.Φ. και των Σ.Υ.Δ. Α.μεΑ. συνοψίζονται στα παρακάτω:

 • Στην αποφυγή της περιθωριοποίησης των Α.μεΑ.
 • Στην υγιεινή, άνετη και ασφαλή διαμονή των ενοίκων, όπου κάθε ένοικος έχει τον προσωπικό του χώρο και αισθάνεται την κατοικία σαν το σπίτι του.
 • Στην υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή (σύμφωνα με οδηγίες ειδικού διαιτολογίου, οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενοίκων), η οποία είναι δυνατόν να παρασκευάζεται και μέσα στην κατοικία με τη συμμετοχή, στο βαθμό του εφικτού, των ίδιων των ενοίκων κατά την επιθυμία τους και μετά από συλλογική απόφαση.
 • Στη μέριμνα για την ιατρική φροντίδα και την κατάλληλη ιατροφαρμακευτική αγωγή κάθε ατόμου ανάλογα με τις ανάγκες του.
 • Στη μέριμνα για την κατάλληλη ψυχαγωγία και τη συμμετοχή κάθε ενοίκου σε κατάλληλες κοινωνικές εκδηλώσεις, ανάλογα με τις επιθυμίες του.
 • Στην εκπαίδευση και αγωγή για τη βελτίωση των προσωπικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων κάθε ενοίκου, ώστε να επιτυγχάνεται ο μέγιστος δυνατός βαθμός αυτονομίας και συνύπαρξης με τους άλλους.
 • Στην ενθάρρυνση των επαφών με το οικογενειακό περιβάλλον.
 • Στην εξεύρεση εθελοντών, φίλων, οικογενειών και φορέων που μπορούν να υποστηρίζουν την καλύτερη διαβίωση και ένταξη των ενοίκων των.
 • Στη συστηματική συνεργασία με τους υπεύθυνους των τμημάτων και προγραμμάτων (θεραπευτικά προγράμματα, προστατευόμενα προ-επαγγελματικά εργαστήρια, Κέντρα Κατάρτισης, πρόγραμμα εθελοντών), ώστε να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή συνοχή της παρεχόμενης αγωγής και εκπαίδευσης.
 • Στην αναζήτηση χορηγών, εθελοντών και φορέων που μπορούν να υποστηρίξουν την καλύτερη διαβίωση των ενοίκων.

Για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων εφαρμόζονται συλλογικά και εξατομικευμένα προγράμματα και υπηρεσίες, που αφορούν στα εξής:

Ενίσχυση των ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων με καθημερινή ψυχοκοινωνική κινητοποίηση των εκπαιδευόμενων: ατομική υγιεινή, τακτοποίηση ατομικού και κοινόχρηστου χώρου, προετοιμασία γευμάτων, συνδιαλλαγή με δημόσιες, ιδιωτικές υπηρεσίες και εμπορικά καταστήματα

 • Διοργάνωση εορτών και εκδηλώσεων
 • Συμβουλευτική του ενοίκου, της οικογένειάς του ή του δικαστικού συμπαραστάτη για ομαλότερη προσαρμογή στις απαιτούμενες αλλαγές της ζωής
 • Σταθερές ομάδες ανάπτυξης δεξιοτήτων και δημιουργικής απασχόλησης (ομάδα κουζίνας, ομάδα αυτόνομης διαβίωσης - αυτοεξυπηρέτησης, αγωγής καταναλωτή, ομάδα ανακύκλωσης απορριμμάτων, πρόγραμμα φυσικής αγωγής, πρόγραμμα ψυχοκινητικής, ομάδα παραδοσιακού χορού, εργοθεραπείας και μουσικοθεραπείας, ομάδα συμβουλευτικής, πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής).
 • Προ-επαγγελματικά ή επαγγελματικά εργαστήρια (δημιουργική απασχόληση- εργοθεραπεία), που στόχο θα έχουν τη δημιουργία χειροποίητων κατασκευών (κοσμήματα, κεριά, λαμπάδες, ημερολόγια, εικόνες) και παραγωγή τοπικών προϊόντων (μαρμελάδες, ζυμαρικά), τα οποία θα διατίθενται προς πώληση στην κοινότητα
 • Προγράμματα προ και επαγγελματικής κατάρτισης σε αγροτικές καλλιέργειες. Θα διαθέτει χωράφι, όπου θα έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργούν λαχανικά και φρούτα, που θα έχουν για προσωπική τους χρήση, αλλά και για πώληση προς την κοινότητα, με συμβολική τιμή. Επίσης, θα διαθέτουν χώρο, όπου θα φιλοξενούνται οικόσιτα ζώα και θα αναλαμβάνουν οι ένοικοι τη φροντίδα τους. To συγκεκριμένο πρόγραμμα θα επεκτείνει το φάσμα της συνεχούς αποκατάστασης, καθώς η εργασιακή εκπαίδευση και επανεκπαίδευση θα καθιστά τους εκπαιδευόμενους ικανούς να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους.
 • Διαχείριση ελεύθερου χρόνου (χορός, μουσική, τηλεόραση, πολιτιστικές, αθλητικές εκδηλώσεις, κοινωνικοποίηση κ.α.).                                                                                                      

To πρόγραμμα που ακολουθείται για την ικανοποίηση των παραπάνω στόχων στηρίζεται στη διάκριση των παιδιών σε μικρά γκρουπ, ανάλογα με τις δυνατότητές και δεξιότητές τους, και στην εκ περιτροπής ένταξή αυτών των γκρουπ σε εκπαιδευτικές ομάδες. Το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα υποστηρίζεται με εξοπλισμό, ειδικό σε κάθε περίπτωση για τις ομάδες, τα εργαστήρια και τους χώρους του κτιρίου και καταλαμβάνει πρωινές και απογευματινές ώρες, με την εκπαίδευση να καταλαμβάνει οκτώ ώρες, ενώ οι υπόλοιπες ώρες κατανέμονται στη ξεκούραση και στο φαγητό των παιδιών.

Find us on Facebook