LOGO FINAL

Το λογότυπο του Συλλόγου είναι το δέντρο που συμβολίζει την ζωή. Η ποικιλία των φύλλων και των καρπών στα κλαδιά τονίζει τη μοναδικότητα των ατόμων στην κοινωνία γενικότερα. Οι ρίζες συμβολίζουν ότι η καταγωγή όλων των ανθρώπων είναι κοινή και αποτελούμαστε όλοι από τα ίδια στοιχεία. Είναι ένα θαύμα της φύσης ο αιώνιος αυτός κύκλος δημιουργίας που ξεκινά από τα σπλάχνα της γης μέχρι που πάνω στα κλαδιά θα ενσαρκωθούν οι καρποί οι οποίοι είναι και μοναδικοί μεταξύ τους.

«αξίΖΩ» (Αξία + Ζω)

Το λογοπαίγνιο συμβολίζει την αξιοπρέπεια  και την σημαντικότητα των ατόμων ΑμεΑ, καθώς επίσης και το σεβασμό που αξίζουν από εμάς. Επίσης, δίνεται έμφαση και στα ίσα δικαιώματα που έχουν όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι στον κόσμο.

A+ A A-

Ανακοινώσεις

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

LOGOG

Κομοτηνή 17 Οκτωβρίου 2022

Αριθ. Πρωτ. – 107–


  

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΥΦΑΝΤΩΝ 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΤΗΛ.& FAX: 25310-33114

www.syd.gr

email: info@syd.gr

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

   Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού της πράξης «Παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε άτομα με νοητική υστέρηση στο Κέντρο Αποθεραπείας- Αποκατάστασης Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ¨αξίΖΩ¨» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη», Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή - ΕΚΤ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5037461, ανακοινώνει τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ωφελουμένων.

  

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Α/Α

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

1

55Α/30-09-2022

35

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΙΒΕΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΣΠΑ ΕΚΤ 2014 2020

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

LOGOG

Κομοτηνή 17 Οκτωβρίου 2022

Αριθ. Πρωτ. – 106–


  

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΥΦΑΝΤΩΝ 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΤΗΛ.& FAX: 25310-33114

www.syd.gr

email: info@syd.gr

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

   Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού της πράξης «Παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε άτομα με νοητική υστέρηση στο Κέντρο Αποθεραπείας- Αποκατάστασης Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ¨αξίΖΩ¨» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη», Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή - ΕΚΤ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5037461, ανακοινώνει τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ωφελουμένων.

  

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Α/Α

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

1

54Α/30-09-2022

35

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΙΒΕΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΣΠΑ ΕΚΤ 2014 2020

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

 LOGO FINAL

Κομοτηνή 17 Οκτωβρίου 2022

Αριθ. Πρωτ. – 96–


  

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΥΦΑΝΤΩΝ 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΤΗΛ.& FAX: 25310-33114

www.syd.gr

email: info@syd.gr

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

   Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού της πράξης «Παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε άτομα με νοητική υστέρηση στο Κέντρο Αποθεραπείας- Αποκατάστασης Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ¨αξίΖΩ¨» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη», Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή - ΕΚΤ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5037461, ανακοινώνει τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ωφελουμένων.

  

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Α/Α

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

1

53Α/30-09-2022

52

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΙΒΕΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΣΠΑ ΕΚΤ 2014 2020

Ευρωπαϊκή διάκριση στα "RIA awards" 2022.

IMG 0069

 

Το εργαστήριο παρασκευής χειροποίητων ζυμαρικών, μαρμελάδας, γλυκών του κουταλιού "αξίζω Ι.Κ.Ε.", του οποίου η ίδρυση και ο εξοπλισμός χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης Leader/CLLD πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα, το οποίο διαχειρίζεται η Εταιρεία "Αναπτυξιακή Ροδόπης Α.Ε.", έλαβε αναγνώριση του έργου του σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λόγω της εκπαίδευσης και απασχόλησης ατόμων με νοητική αναπηρία στους χώρους του με καινοτόμο τρόπο. Στην εταιρεία, που στέκεται αρωγός στην επίτευξη των στόχων Συλλόγου Α.μεΑ. νοητικής Υστέρησης Ν. Ροδόπης "Άγιοι Θεόδωροι", απονεμήθηκε έπαινος "highly commended", στο πλαίσιο των βραβείων "RIA awards", που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης, στην κατηγορία "Κοινωνικό και καινοτόμο μέλλον χωρίς αποκλεισμούς". Η διεθνής αναγνώριση αποδεικνύει ότι ο Σύλλογος έκανε ένα ακόμη σπουδαίο βήμα στη διαρκή του μάχη για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με νοητική υστέρηση και την ενσωμάτωση τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Είναι τιμή για εμάς, μας γεμίζει περηφάνια και μας κινητοποιεί για ακόμη σπουδαιότερες διεκδικήσεις και επιτεύγματα.

IMG 0070

Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, την Αναπτυξιακή Ροδόπης Α.Ε. και τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την καθοδήγηση και την υποστήριξη από την υποβολή της πρότασης μέχρι την ολοκλήρωσή της.

IMG 0071

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

LOGOG

Κομοτηνή 03 Οκτωβρίου 2022

Αριθ. Πρωτ. – 105 –


  

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΥΦΑΝΤΩΝ 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΤΗΛ.& FAX: 25310-33114

www.syd.gr

email: info@syd.gr

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

   Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού της πράξης «Παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε άτομα με νοητική υστέρηση στο Κέντρο Αποθεραπείας- Αποκατάστασης Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ¨αξίΖΩ¨» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη», Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή - ΕΚΤ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5037461, ανακοινώνει τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ωφελούμενου.

   Οι ωφελούμενοι είναι δυνατόν να ασκήσουν ένσταση κατά του εν λόγω πίνακα εντός δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίηση του (ή μέχρι Τρίτη 17/10/2022 και ώρα 12:00 μ.μ. ), στα γραφεία του Συλλόγου Μέριμνας Α.μεΑ. Νοητικής Υστέρησης Ν.Ροδόπης « Άγιοι Θεόδωροι», Αγρόκτημα Υφαντών (6ο χλμ Κομοτηνής Ιάσμου), Κομοτηνή 69100. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας και τη διαδικασία αξιολόγησης τυχόν ενστάσεων, θα αναρτηθεί ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης των ωφελούμενων στις 17/10/2022 στην ιστοσελίδα του φορέα www.syd.gr.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Α/Α

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

1

55Α/30-09-2022

35

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΙΒΕΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΣΠΑ ΕΚΤ 2014 2020

Υποκατηγορίες

Find us on Facebook